Informacje na temat podania do Policji

Służba mundurowa, urzędnik publiczny, którego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia – Policjant

Policjant – funkcjonariusz publiczny, urzędnik publiczny, którego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo mienia oraz osób. Jest to służba mundurowa podlegająca Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Jest to zawód zaufania publicznego, którego zadaniem jest przestrzeganie przepisów prawa, dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia, prowadzenie dochodzeń, dbanie o bezpieczeństwo podczas sytuacji kryzysowych. Każdy, kto chce zostać policjantem musi posiadać polskie obywatelstwo, mieć nieposzlakowaną opinię, minimum średnie wykształcenie, zdolności fizyczne oraz psychiczne, do pełnienia służby w policji. Musi również zdać testy z wiedzy ogólnej, testy sprawnościowe, testy psychologiczne, rozmowę kwalifikacyjną. Taka osoba, może starać się o przydział w wybranym przez siebie posterunku policji, w danej miejscowości. Musi tylko złożyć odpowiednie podanie do policji. 

policja - testy

Wzór podania do policji

Podanie do policji powinno zawierać:

  1. Miejscowość oraz datę, sporządzenia podania. Te informację muszą znajdować się w prawym górnym rogu.
  2. Dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, adres, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer pesel, numer telefonu do kandydata, numer telefonu do bliskiej osoby kandydata). Te informację muszą znajdować się w lewym górnym rogu.
  3. Na środku pod danymi osobowymi kandydata należy napisać Komendant Policji oraz miejscowość.
  4. Następnie należy napisać treść podania. Kandydat musi napisać, że zwraca się z uprzejmą prośbą do przyjęcia go do służby w policji, na danym posterunku policji, w danej miejscowości. Musi umotywować swoją prośbę. Powinien napisać jak najwięcej zalet na swój temat. Musi także napisać o ukończonych szkołach, rodzajach, miejscowościach. Informację na temat niekaralności. Informację, że nigdy nie było prowadzone przeciwko niemu żadne postępowanie, ani nie był skazany przed sądem za żadne przestępstwa. Musi napisać o stosunku do służby wojskowej. Musi napisać, czy posiada prawo jazdy kategorii B. Musi napisać, że posiada zdolności psychiczne i fizyczne do pełnienia służby w policji.
  5. Następnie musi napisać, że zwraca się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie jego podania.
  6. Następnie musi napisać – Z poważaniem, a pod spodem czytelnie się podpisać.
  7. Jeżeli chce dołączyć coś do podania pisze w lewym dolnym rogu załączniki i po kolei wymienia co załącza do podania.

Podanie do policji jest bardzo ważne dla każdego kandydata, który chce pełnić służbę w danej miejscowości, na danym posterunku policji. Warto aby podanie było napisane starannie, rzetelnie, sumiennie. Należy podejść poważnie do tego tematu. Od tego co kandydat napisz w danym podaniu zależą jego dalsze losy w służbach mundurowych.

Leave a Reply

  

  

  

Why ask?