Praca w policji – od dokumentów do pierwszego patrolu

Policja jest umundurowaną oraz uzbrojoną formacją, która ma służyć społeczeństwu i dbać o ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz zachowanie porządku publicznego. Do najważniejszych zadań funkcjonariuszy należy egzekwowanie prawa, dbanie o porządek publiczny, przeciwdziałanie przestępczości oraz wykrywanie ich sprawców.

Podstawowe wymagania, które pozwalają na rekrutację do policji:

  • posiadanie polskiego obywatelstwa oraz nieposzlakowanej opinii
  • nie należy być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, oraz korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać minimum średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, dotyczy wyłącznie mężczyzn

Wymagane dokumenty, test wiedzy, sprawności, psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna

Po spełnieniu powyższych kryteriów można przystąpić do pierwszego etapu, jakim jest składanie dokumentów. Rekrutacja do policji odbywa się, co najmniej raz w roku. Należy przygotować podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz inne umiejętności zdobyte na przykład na kursach. Dokumenty można złożyć do każdej komendy wojewódzkiej i wybranych komend miejskich i powiatowych. Pierwszy test sprawdza wiedzę z zakresu funkcjonowania Policji. Składa się z 40 pytań, do wyboru jest 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa. Nie jest to test selekcyjny, mimo to warto się do niego przyłożyć. Drugi w kolejności jest test sprawności fizycznej, sprawdza szybkość, wytrzymałość i zwinność. Aby zaliczyć test, należy pokonać tor przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sekund. Konieczne jest zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu. Testy psychologiczne odbywają się za pomocą metody MultiSelect, która składa się z testu, kwestionariusza, wywiadu oraz obserwacji. Sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe. To właśnie na teście MultiSelect odpada największa liczba kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna to najczęściej formalność ma na celu poznanie kandydata, ocenę jego motywacji do pracy, społecznych postaw i komunikatywność. Komisja lekarska ocienia zdolność do pracy pod względem psychicznym i fizycznym.

Praca w policji, zarobki, przywileje

Po pozytywnym ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego i zdobyciu odpowiedniej ilości punktów kandydat zostaje przyjęty do służby w policji. Zaczyna się od 6,5 miesięcznego podstawowego szkolenia zawodowego w jednej ze szkół policji. Po zakończeniu szkolenia następuje delegacja do pełnienia służby w prewencji, która trwa ok. 3,5 miesiąca. W tym czasie policjant szkoli umiejętności służbowe np. zabezpieczenie imprez masowych, ochrona urzędów konsularnych, działań pościgowych czy poszukiwawczych. Zarobki zależą głównie od szczebla, na jakim pracuje policjant, im wyższa grupa zaszeregowania, tym wyższe zarobki. Wraz ze zdobytym doświadczeniem i awansem wynagrodzenie rośnie. Do podstawowej pensji przysługuje sporo dodatków m.in. za staż pracy, stopień, równoważnik za umundurowanie, trzynasta pensja, nagroda roczna. Rozwinięty jest również system socjalny np. równoważnik za brak lokalu mieszkaniowego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy, dofinansowanie do wypoczynku. Jedną z większych zalet pracy w policji jest możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Zobacz więcej informacji o pracy w Policji na: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/ i przygotuj się odpowiednio do kwalifikacji.

Po przejściu całego procesu policjant zaczyna pracę w skazanej przez siebie jednostce. Należy pamiętać, że praca jest wymagająca, obciążająca fizycznie, psychicznie a może się zdarzyć, że policjant będzie musiał narazić własne życie.

Leave a Reply

  

  

  

Why ask?